Salamanca - szkoła językowa

Menu

Wybierz podstronę:

Wybierz podstronę:

Tłumaczenia

Oprócz profesjonalnych kursów językowych oferujemy Państwu również nasze usługi w zakresie tłumaczeń. Wykonujemy tłumaczenia zarówno ustne jak i pisemne, przysięgłe oraz zwykłe. Nasi tłumacze posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające kompetentnie i rzetelnie wykonywać powierzone im zlecenia.

Liczbę stron rozliczeniowych (do opłacenia) ustala się na podstawie tekstu w języku docelowym, po wykonaniu tłumaczenia. Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym obejmuje:

  • tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe/specjalistyczne): 1 strona = 1800 znaków ze spacjami; aby zobaczyć, ile to tekstu należy kliknąć tutaj

  • tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe): 1 strona = 1125 znaków ze spacjami; aby zobaczyć, ile to tekstu należy kliknąć tutaj

Tłumaczenie ustne rozliczane jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu tłumacza na miejscu wykonywania zlecenia.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

UWAGA: Termin wykonania tłumaczenia liczony jest od dnia następnego względem daty przyjęcia tekstu. Ustalając termin wykonania tłumaczenia, nie bierze się pod uwagę dni ustawowo wolnych od pracy, tak więc termin z piątku na poniedziałek liczy się jak z dnia na dzień.

Pobierz formularz zamówienia tłumaczenia!