Salamanca - szkoła językowa

Menu

Wybierz podstronę:

Wybierz podstronę:

Metoda

Naszą metodę oparliśmy na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego - dokumencie, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące efektywnego nauczania języków obcych. Dokument opracowany przez zespół ekspertów Rady Europy promuje nowoczesną metodykę nauczania języków obcych, w której szczególny nacisk kładzie się na praktyczne posługiwanie się językiem obcym, w szczególności komunikację werbalną.

Głównym założeniem naszej metody jest bazowanie na realnych dla studenta sytuacjach, dzięki czemu wiadomości z zakresu gramatyki oraz słownictwo są lepiej przyswajane.

Program nauczania oparty jest na progresji spiralnej - oznacza to, że w czasie zajęć wracamy do przerobionego już materiału, przypominamy go, oraz rozszerzamy. Dzięki tej technice nauczania słuchacze są zawsze na bieżąco, nie zapominają czego nauczyli się na poprzednich lekcjach, a jednocześnie rozwijają nowe umiejętności.

Założeniem naszej szkoły jest również dopasowywanie zakresu i rodzaju realizowanego materiału do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki takiej nauce studenci szybko mogą zrealizować zamierzone w cele.

Jak uczymy?

Głównym celem naszych zajęć jest nauczenie komunikowania się w języku obcym. W ramach kursów ogólnych uczymy konkretnych zadań komunikacyjnych np.: jak kupić bilet, odbyć rozmowę o pracę, zamówić danie w restauracji czy porozmawiać o obcokrajowcem o tym, co warto zwiedzić w naszym mieście. Są to praktyczne sytuacje, z którymi spotkać się może każdy z nas. Nie zaniedbujemy też języka pisanego: na zajęciach piszemy maile, notatki, podania o pracę.

W czasie zajęć nasi lektorzy mówią niemal wyłącznie w języku obcym. Na kursach z grupami początkującymi używamy gestów (również tych typowych dla danej kultury), tak aby uczniowie nie mieli problemów ze zrozumieniem. Dzięki temu nasi słuchacze doświadczają komunikacji w języku obcym już od pierwszych zajęć!

Aby nauka języka była ciekawa i przyjemna, a jednocześnie uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności, nawet na niższych poziomach zaawansowania organizujemy lekcje oraz spotkania z obcokrajowcami (np. j.angielski z Nowozelandczykiem, francuski z Francuzem, hiszpański z Hiszpanem, itd.)

W naszej biblioteczce znajdują się zbiory książek, z których uczniowie mogą korzystać. My nie uczymy tylko mówienia w języku obcym – uczymy myślenia po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, gdyż aby zrozumieć język należy zrozumieć ludzi, którzy się nim posługują i ich kulturę.