Salamanca - szkoła językowa

Menu

Wybierz podstronę:

Wybierz podstronę:

Szkoła podstawowa

 W naszej Szkole program kursu zawsze dostosowany jest do wieku i poziomu uczniów!

Dzieci w różnym wieku inaczej się uczą i mają inne potrzeby. Właśnie ze względu na to, zajęcia w naszej Szkole prowadzone są w grupach wiekowych, np. 8-9 latki, 10-11latki, 12-13 latki.

W czasie lekcji zwracamy szczególną uwagę na naukę komunikowania się. Uczymy dzieci, jak zachować się i co powiedzieć w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych: jak się przedstawić, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, ale przede wszystkim jak prowadzić naturalną rozmowę na każdy temat, używając prostych wyrażeń i słów.

Naszym celem nie jest nauczenie listy słówek, ale myślenia w języku obcym!!!. Dzięki temu dzieci szybko pozbywają się tzw. bariery językowej. Świetnym sposobem na "sprawdzenie się" samych dzieci w trakcie trwania kursu są spotkania z native speaker'ami – dzięki nim nasi uczniowie mają okazję przekonać się, że rozmowa w języku obcym to coś naturalnego.

Zwracamy uwagę na rozwój u dzieci pozostałych kompetencji komunikacyjnych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i samego pisania. Nie zaniedbujemy również gramatyki.

Każdy uczeń, na koniec semestru, otrzymuje od nas kartę oceny postępów, aby w łatwy i czytelny sposób udostępnić rodzicom informacje o postępach w nauce i frekwencji dziecka. Poza tym w trakcie trwania kursu każdy opiekun może zadzwonić lub przyjść do siedziby Szkoły, aby uzyskać takie informacje lub porozmawiać z lektorem.

Grupy dziecięce spotykają się 2 razy w tygodniu po 60 minut w grupach 3-5 osobowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie jaką uczymy w naszej szkole kliknij na ten link metoda.