Salamanca - szkoła językowa

Menu

Wybierz podstronę:

Wybierz podstronę:

Gimnazjum - Kursy ogólne

ZOBACZ KONIECZNIE - KURSY PRZYGOTOWYWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W naszej Szkole grupy zawsze dopasowane są pod kątem wieku i poziomu uczniów – w dobraniu właściwej grupy pomaga nam test kwalifikacyjny (kliknij na test) i rozmowa z lektorem

Na kursach kładziemy nacisk na naukę komunikacji: uczymy młodzież, jak właściwie reagować językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania lub udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy. Na każdym kursie uczniowie wykonują też ćwiczenia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego!

Młodzież w wieku gimnazjalnym wie już, jak ważna jest znajomość języków obcych – dlatego też staramy się zachęcić naszych studentów do aktywnego i świadomego podejścia do nauki – korzystania z materiałów internetowych, czytania czasopism i książek w języku obcym (dostępne są one w biblioteczce Szkoły Salamanca).

Sposobem na "samosprawdzenie się" są dla gimnazjalistów zajęcia z native speaker'ami – dzięki nim mają okazję przekonać się, że rozmowa w języku obcym to nic trudnego. Dzięki takim spotkaniom młodzież pokonuje barierę językową i uczy się myślenia w języku obcym!!!

Na tym etapie nauki szczególnie ważne jest jednoczesne rozwijanie wszystkich kompetencji komunikacyjnych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i samego pisania oraz oczywiście znajomości zasad gramatycznych – nasi lektorzy dbają, aby uczniowie doskonalili również te sprawności językowe.

Każdy uczeń, na koniec semestru, otrzymuje od nas kartę oceny postępów, aby w łatwy i czytelny sposób udostępnić rodzicom informacje o postępach w nauce i frekwencji dziecka.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut w grupach 3-5 osobowych.

UWAGA:
Grupy gimnazjalne, począwszy od poziomu średnio zaawansowanego, mają prowadzone zajęcia w systemie dualnym, czyli na przemian z lektorem polskim i native speaker'em.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie jaką uczymy w naszej szkole kliknij na ten link metoda.