Salamanca - szkoła językowa

Menu

Wybierz podstronę:

Wybierz podstronę:

Kursy egazaminacyjne

Nowość - Kursy gimnazjalne

 

W kwietniu 2012 uczniowie klas 3-ich po raz pierwszy będą zdawać egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Dla wielu z nich podejście do „małej matury" oznaczać będzie ogromne wyzwanie. Przede wszystkim właśnie tym uczniom SJO Salamanca oferuje kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

 

Kurs trwający od połowy września do końca marca będzie przygotowywał uczniów klas 3-ich do egzaminu gimnazjalnego z j.angielskiego / niemieckiego na poziomie rozszerzonym. W trakcie zajęć gimnazjaliści poznają techniki zdawania egzaminu (zapoznanie się z rodzajem zadań i ich prawidłowym rozwiązywaniem), utrwalą niezbędne słownictwo, przećwiczą również rozumienie ze słuchu, pisanie oraz co najważniejsze, nauczą się zarządzać czasem. Zadania i ćwiczenia opracowywane na zajęciach będą podporządkowane wymogom, jakie postawi uczniom w kwietniu Komisja Egzaminacyjna, a omawiane tematy zaczerpnięte z repetytoriów gimnazjalnych, sporządzonych wg tzw podstawy nauczania.

 

W czasie trwania nauki z Salamance gimnazjaliści wielokrotnie zmierzą się z przykładowymi egzaminami (w częściach), a cały kurs zakończy się 2 godzinnym egzaminem próbnym.

 

Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym z j. obcego począwszy od roku szkolnego 2011/ 2012

  • - egzamin będzie podzielony na dwa poziomy: podstawowy oraz rozszerzony (poziom podstawowy dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego w I klasie gimnazjum, poziom rozszerzony obowiązkowo dla uczniów, którzy kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej),

  • - zmianie ulegnie struktura egzaminu i rodzaje zadań,

  • - Gimnazjalista będzie mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego,

 

Termin i czas trwania egzaminu
Egzamin z języka angielskiego zaplanowany jest na kwiecień, trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego. Trwać będzie 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się tego samego dnia.

 

Deklaracja wyboru języka
Deklarację pisemną przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystąpi do egzaminu. Deklarację składają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

 

Struktura egzaminu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

60 minut

60 minut

Poziom A2

Poziom A2+ /B1

Rozumienie ze słuchu 30%
Rozumienie tekstów pisanych 30%
Znajomość funkcji językowych 25%
Znajomość środków językowych 15%

Rozumienie ze słuchu 25%
Rozumienie tekstów pisanych 25%
Znajomość środków językowych 25%
Wypowiedź pisemna 25%

Liczba zadań - 12 zadań zamkniętych

10 zadań (w tym zadania otwarte)